Rozhovor s opatrovateľkou I. Margaretou

Zoznámte sa s pani Margaretou z Rumunska, skúsenou opatrovateľkou, ktorá láskavo súhlasila, že sa podelí o svoje skúsenosti so starostlivosťou o starších ľudí v Nemecku. Počas rozhovoru bude hovoriť o tom, ako sa jej darí úspešne zvládať túto náročnú úlohu s využitím svojich schopností a starostlivosti o starších ľudí.

 

1.Ako dlho pracujete ako opatrovateľka starších ľudí?
 
5 rokov. Začala som zo zvedavosti. Bola som v Nemecku na dovolenke s dcérou, keď mi zavolala kamarátka, ktorá sa už 5 mesiacov starala o 97-ročnú pani. Opýtala sa ma, či by som nechcela pracovať ako opatrovateľka tejto pani, pretože chcela ísť domov a nemala za seba náhradu. Po tom, ako mi predstavila tento prípad, som jej povedala, že sa obávam, že by som nezvládla nemecký jazyk. Požiadala ma o súhlas, aby mi dala telefónne číslo náborového pracovníka na pohovor v nemčine. Zamestnankyňa mi povedala, že ak budeme komunikovať telefonicky, tvárou v tvár to bude jednoduchšie, pretože máme ruky a nohy, ktoré môžeme použiť pri komunikácii, aby sme si lepšie rozumeli.
Keď som videla, že sa mi ako opatrovateľke darí a dobre zarábam, nasledujúce leto som počas letných prázdnin opäť dva mesiace pracovala pre agentúru.
Potom som sa na internete dozvedela o Linare a skutočnosť, že neberú provízie, ma prinútila prestať pracovať s prvou agentúrou, ktorej som platila 100 eur mesačne províziu plus 19 % DPH z príjmu, a dohodnúť sa na spolupráci s Linara Fair Care.
 
2. Prečo ste sa rozhodli pracovať ako opatrovateľka v Nemecku?
 
Aby som si privyrobila a mohla navštevovať svoje deti, ktoré už 15 rokov žijú v Nemecku.
 
3. Môžete opísať, ako prebieha váš bežný deň pri práci s pacientmi?
 
Áno!
Vstávam o 7.00 hod. Do 8.00 h, keď pacientovi podám pohár vody na užitie tabletky, mám čas pripraviť raňajky, vypiť kávu.... Po užití tabletky pacient chvíľu leží v posteli a potom vstane, ide do kúpeľne vykonať rannú toaletu. Potom príde do spálne, pomôžem mu vyzliecť si pyžamo a obliecť si denné oblečenie, potom sa spolu najeme. Po raňajkách si prečíta noviny a ja sa venujem domácim prácam alebo idem na nákup. Zvyčajne chodíme nakupovať v pondelok, stredu a piatok. O 11. hodine pripravím obed, o 12. hodine sa najeme. Od 13. do 15. hodiny máme prestávku na oddych. O 15. hodine je "Kaffee Zeit", dáme si kávu a niečo sladké a potom ideme na prechádzku. Cestou späť si pán, o ktorého sa starám, musí na štvrťhodinu ľahnúť, aby si nohy oddýchli. Potom až do siedmej večer večeriame, hráme sudoku, rozprávame si príbehy...
Po večeri, kým ja upratujem stôl a umývam riad, pacient pozerá správy v televízii. Od 20.00 do 22.00 máme rôzne aktivity: hry, počúvanie hudby, rozprávanie príbehov, pozeranie filmov, každý deň niečo iné, aby sme sa nenudili.
O 22.00 - večerná toaleta, oblečieme si pyžamo a ideme spať.
Do ôsmej ráno už žiadna práca!
 
4. Aké ťažkosti môžu nastať pri práci opatrovateľa a čo by ste poradili na ich prekonanie?
 
Najčastejšími ťažkosťami sú ťažkosti s porozumením, komunikáciou, čo vedie k neochote pacienta komunikovať s opatrovateľom, ako aj neznalosť životnej histórie pacienta, jeho zvykov, potrieb. Pacient potrebuje komunikáciu, socializáciu a pozornosť, ako aj pomoc pri domácich prácach, nakupovaní, kúpaní, obliekaní/vyzliekaní.
Opatrovateľ by mal byť trpezlivý, byť dobrým poslucháčom, zostať pokojný bez ohľadu na všetko, vždy používať primeraný, pokojný a teplý tón s pacientom. Táto stránka
správanie umožňuje úspešne prekonať prípadné ťažkosti, najmä ak sa udržiava dobrá komunikácia a kontakt s rodinou opatrovanej osoby.
 
5. Aké sú podľa vás hlavné vlastnosti, ktoré by mal mať opatrovateľ, aby bol úspešný na pracovisku?
 
Podľa môjho názoru sú hlavnými vlastnosťami opatrovateľa tieto:
▪ trpezlivosť - práca so zraniteľnou osobou
▪ aktívne počúvanie - starostlivosťou o pacienta mu dávame najavo, že je pre nás veľmi dôležitý, venujeme pozornosť jeho potrebám....
▪ komunikačné zručnosti - vrelý, pokojný hlas a tón, ktorý používame pri komunikácii s pacientom, je rozdiel medzi prijatím a odmietnutím opatrovateľa
▪ spoločenskosť - udržiava kontakt s rodinou, signalizuje akékoľvek zmeny k lepšiemu alebo horšiemu v stave pacienta.
▪ asertívnosť (vyrovnanosť) a nenechanie sa zahltiť ťažkosťami prípadu
▪ a v neposlednom rade: kladie potreby pacienta na prvé miesto, čím zvyšuje dôveru medzi pacientom a rodinou a vytvára medzi nimi harmóniu.
 
6. Ako sa staráte o svoju fyzickú a emocionálnu pohodu pri starostlivosti o pacientov?
 
Na fyzickú pohodu využívam prestávku na odpočinok a na emocionálnu pohodu využívam videohovory s rodinou doma, rozhovory s pacientom, kde si navzájom rozprávame o svojich skúsenostiach, úspechoch a neúspechoch, pýtame sa jeden druhého na radu, ako riešiť problémy, ak sa počas starostlivosti vyskytnú.
 
7. Ako budujete dôverné vzťahy s rodinami ľudí, o ktorých sa staráte?
 
Predovšetkým prostredníctvom spôsobu starostlivosti, komunikácie a uspokojovania ich základných potrieb. Tiež udržiavaním nepretržitého kontaktu s rodinou pacienta.
Ich spokojnosť so spôsobom starostlivosti zvyšuje dôveru rodiny v opatrovateľa.
 
8. Môžete nám povedať o najzaujímavejších alebo najúspešnejších momentoch vo vašej kariére opatrovateľa?
 
Áno! Vtedy, keď môj pacient s Alzheimerovou chorobou a včasnou demenciou súhlasil s prechádzkami v obrovskej záhrade a na dvore domu. Rozprávali sme si príbehy, jedli ovocie zo stromov, smiali sa a spoločne spievali pesničky. Na konci, keď sme sa vrátili na terasu domu, ma držal za ruky a hovoril, že to bol najlepší deň v jeho živote.
Ďalšia pacientka, 97-ročná starenka, mi po kúpeli poďakovala a povedala, že takto sa neumývala od detstva, keď ju umývala mama.
A súčasná pacientka sa po každodennej starostlivosti a cvičení podľa odporúčania fyzioterapeuta dokázala pohybovať po dome a robiť krátke prechádzky o paličke po tom, čo ju pôvodne priviezli domov na invalidnom vozíku.
A to, že vo všetkých troch prípadoch, ktoré som mala, som bola považovaná za člena rodiny, hovorím, že je to naozaj úspech, úprimné poďakovanie, pretože to svedčí o uznaní mojej práce.
 
9. Aké sú vaše skúsenosti s našou spoločnosťou?
 
S vašou spoločnosťou mám veľmi príjemné skúsenosti vďaka tomu, že okrem toho, že si neberie provízie od opatrovateľov, je to seriózna, spoľahlivá, transparentná agentúra s kvalifikovaným a priateľským personálom, ktorý ma nikdy nesklamal. Vždy, keď som mala problém alebo obavu, zavolala som Vam, bola som vypočutá, usmernená a podporená.
Mala som tiež možnosť absolvovať kvalifikačný kurz v oblasti starostlivosti o seniorov, tiež prostredníctvom Linara Fair Care.
 
10. Čím je podľa vás práca v našej spoločnosti pre vás dôležitá a jedinečná?
 
To, že Linara FairCare je seriózna spoločnosť, ktorá neklame ľudí prázdnymi sľubmi, to, čo mi povedali, som sa dozvedela na mieste, dostávam rady a podporu v reálnom čase, pomohla mi rozvíjať sa osobnostne aj profesionálne prostredníctvom kurzov nemeckého jazyka a domácej starostlivosti, organizuje mi dopravu z domu do práce a späť, dokázala mi, že je serióznou agentúrou, ktorej naozaj záleží na ľuďoch, s ktorými pracuje, čo je pre opatrovateľa, ktorý čelí neznámej v inej krajine, veľmi dôležité. Pre mňa je to jediná agentúra, ktorej môžem stopercentne dôverovať, a vrelo ju odporúčam každému, kto chce pracovať v tejto oblasti.
Túto spoločnosť by som nikdy nevymenila za žiadnu inú agentúru. S touto spoluprácou som úplne spokojná!
 
11. Ktoré momenty vás pri vašej práci tešia a uspokojujú?
 
Chvíle, keď sa moji pacienti pri mne cítia dobre a bezpečne. Ak sa oni cítia dobre a ja sa cítim dobre, uľahčuje to prácu. Tiež to, ako sa pacient a jeho rodina pri mne cítia, to, že sa nevedia dočkať, kedy ma opäť uvidia.
 
12. Aké praktické rady by ste na základe svojich skúseností mohli dať iným opatrovateľom?
 
Kľúčová je efektívna komunikácia s pacientom a rodinou.
Trpezlivosť, pochopenie a schopnosť reagovať na potreby starostlivosti, ďalšie terapeutické aktivity, ako napríklad: rôzne hry, ktoré pacient rád hrá, muzikoterapia (počúvanie ich obľúbenej hudby, relaxačnej hudby, ako aj našej hudby, aby sme im ukázali našu kultúru, naše zvyky. Dobre opatrovaný človek je spokojný človek, teda dobrý opatrovateľ, ktorého si váži a odporúča osoba, o ktorú sa staráte, aj jej rodina!
Ďakujem Linare FairCare za túto skvelú, serióznu a spoľahlivú spoluprácu, ktorú zo srdca odporúčam každému, kto si chce nájsť prácu domácej opatrovateľky!