Často kladené otázky

Pravidelne dostávame otázky týkajúce sa opatrovateľstva a práce opatrovateľa v Nemecku, ako aj spolupráce s Linara FairCare. Na nasledujúcich stránkach sú uvedené najčastejšie kladené otázky, ako aj naše odpovede. Zozbierali sme odpovedi na najčastejšie otázky z oblastí „Očakávania od opatrovateľov“, „Práca v nemeckých rodinách“ a „Spolupráca s Linara FairCare“. Snažili sme sa pokryť čo najviac oblastí a odpovedať na všetko, čo by vás na vašej ceste do Nemecka mohlo zaujímať, a tým uľahčiť samotný proces rozhodovania. Ak však máte ďalšie otázky, kontaktujte náš tím e-mailom na slovakia@linara.de. Tešíme sa na osobnie stretnutie.

Očakávania od opatrovateľov

Nemecký jazyk v domácnosti

Prečo je pri našej spolupráci dôležité, aby opatrovatelka hovorila po nemecky? Hlavným dôvodom je samozrejme komunikácia s klientom a rodinou. Viete si predstaviť, že by ste pracovali v akejkoľvek spoločnosti a očakávali by od vás úlohy bez toho, aby ste rozumeli jazyku? Bez ohľadu na to, že niektoré úlohy nevyžadujúcu jazyk (napr. varenie, kúpanie používateľa), podliehajú zmenám.

Rodiny sú iné, majú iné návyky a denný rytmus, takže je možné, že sa vás bude očakávané, že niečo uvaríte inak alebo zmeníte prístup k hygiene klienta. Rovnako môže dôjsť k nedorozumeniam, ak ste neporozumeli pokynom alebo ak svoje pozorovania nedokážete primerane oznámiť rodine alebo lekárovi.

Medzi ďalšie dôvody patrí možnosť zapojiť sa do konverzácie pri niektorých rodinných akciách, samostatný život mimo domácnosti, presadzovanie vlastných záujmov a celkovo príjemnejší pobyt v cudzej krajine vo voľnom čase. Ak sa častejšie a lepšie rozprávate s rodinou, v ktorej domácnosti sa zdržiavate, často vás prijmú ako člena rodiny, čo môže znamenať dlhodobú spoluprácu a príjemnejší pobyt. Učenie sa jazyka je najistejšia cesta k zamestnaniu!

Údržba domácnosti v domácej starostlivosti

Starostlivosť o domácnosť je jednou časťou práce ako súčasť domácej starostlivosti a ošetrovateľstva. Myslite na to, že vaši klienti vás potrebujú, pretože sú nevládni a sami sa už nedokážu postarať o domácnosť. Najčastejšími úlohami, ktoré vykonávate, je varenie a starostlivosť o čistotu priestorov. V závislosti od pracoviska to môže byť aj starostlivosť o balkón a kvety, nákup potravín, starostlivosť o bielizeň a v menšom prípade aj starostlivosť o domácich miláčikov. Všetky tieto úkony vykonávajú opatrovateľky vo vlastnej domácnosti, takže ich nečaká nič nečakané.

Ak si niečo neviete zobrať, neviete dobre variť alebo ste alergický na domáce zvieratá, určite to berieme do úvahy a ponúkame vám inú prácu. Keď už hovoríme o varení, musíte sa pripraviť na to, že starší ľudia v Nemecku majú iné stravovacie návyky ako ľudia z našej klímy a často majú prispôsobenú stravu s ohľadom na možné diagnózy a zdravotný stav. Ak svoje úlohy, varenie a priebeh pracovného dňa preberiete priamo s členmi domácnosti, zabezpečíte si príjemnejší pobyt a atmosféru.

Vodičský preukaz: výhodou, nie však podmienkou

Aké užitočné je mať vodičský preukaz na získanie práce? V niektorých rodinách je mať vodičský preukaz veľkou výhodou vzhľadom na možnú vzdialenosť na nákup potravín a sprevádzanie osoby, o ktorú sa staráte, k lekárovi. Rovnako, ak ste aktívnym vodičom, je jednoduchšie organizovať krátke výlety a návštevy, ak sa staráte o človeka, ktorý je mobilný a rád je vonku.

Jazda v Nemecku sa príliš nelíši od jazdy po slovenskych cestách a ak ste opatrný vodič, po krátkom spoznávaní nového vozidla a prostredia sme si istí, že si jazdu a prácu užijete. Veľký počet nemeckých rodín využíva vozidlá s automatickou prevodovkou, čo tiež nie je problém, ale úľava a ak sa od vás očakáva, že budete jazdiť na aute, na ktoré nie ste zvyknutí, môžete po dohode s rodinou získať čas zvyknúť si na podmienky, polohu a vozidlo.

Opatrovatelia v domácej starostlivosti – osobná skúsenosť a vzdelanie

Aké dôležité je byť vzdelanou opatrovateľkou v spolupráci s Linara FairCare? Tak ako v každom podnikaní, aj v tejto oblasti vám vzdelanie výrazne uľahčuje prácu, najmä tak, aby ste boli pripravení prijať aj náročnejšie práce, ktoré sú finančne výnosnejšie. Ak ste zdravotnícky technik, zdravotná sestra alebo fyzioterapeut, môžete svojimi vedomosťami priamo prispieť k zdraviu človeka, o ktorého sa staráte.

Profesionalita sa vždy cení, no pre našu spoluprácu nie je potrebné vaše vzdelanie. Ak ste sa starali o člena rodiny alebo získali súkromne či služobne skúsenosti, naši klienti vás radi príjmu! Vyznáte sa v domácej starostlivosti, viete ako plynie denný rytmus a viete ho zladiť so starostlivosťou o domácnosť, takže ak nemáte certifikát, netrápte sa. Ak ste pripravení pracovať a hovoríte po nemecky, radi budeme spolupracovať!

Fajčiari v domácej starostlivosti

Fajčenie a domáca starostlivosť je jednou z častejších otázok našich kolegov. "Môžem sa zamestnať, keď som fajčiar?" Á! Naši klienti sú rôzni, majú iné návyky a kritériá a jednou z otázok súvisiacich s očakávaniami opatrovateľov je otázka, či je dovolené fajčiť. Väčšina klientov uprednostňuje nefajčiarov. Vtedy je u veľkého percenta klientov povolené fajčenie vonku, aby sa predišlo zápachu dymu v priestore, kde sa zdržiavate.

V najmenšej časti, ktorá je naozaj ojedinelá, klienti uprednostňujú fajčiarov, ak sú sami fajčiarmi a chcú sa vyhnúť tomu, aby sa opatrovateľ, ktorý je prípadne nefajčiar, cítil v domácnosti nepríjemne. Od začiatku je veľmi dôležité pestovať úprimný vzťah a ak ste fajčiar, zdôraznite to. Tak ako očakávate, že všetky informácie o rodine budú prezentované presne a podrobne, aj klienti chcú mať istotu, že osoba prichádzajúca do domácnosti bude spĺňať ich kritériá. Pri obchodnej spolupráci je pre nás najdôležitejšia spokojnosť oboch strán!

Koľko hodín denne pracujem?

Jednou z častých a dôležitých otázok v práci samostatnej opatrovateľky je „Koľko hodín denne pracujem?“. Pre prácu samostatnej opatrovateľky sa ustálil názov „24-hodinová starostlivosť“. Tento názov však nie je vhodný, pretože by bolo nereálne očakávať, že opatrovateľ bude pracovať dlhší čas bez primeraného odpočinku. „24-hodinová“ starostlivosť je charakteristická tým, že pacient a opatrovateľ žijú v spoločnej domácnosti a opatrovateľ pomáha pacientovi a samozrejme zasahuje v prípade núdze. To však určite neplatí pre 24 hodín aktívnej práce.

Ako nezávislý opatrovateľ v spolupráci s Linara FairCare vás čaká pracovný deň pozostávajúci z 8 aktívnych hodín práce. Pri definovaní aktívneho pracovného času samostatnej opatrovateľky treba brať do úvahy, že potreby rodín sa líšia, ako aj ich denný rytmus. To znamená, že je možné, že jeden deň budete pracovať 6 hodín, zatiaľ čo druhý deň budete pracovať 10 hodín. Svoj pracovný a voľný čas si sami koordinujete s opatrovateľskou rodinou a jej potrebami. Taktiež je možné, aby opatrovateľka po dohode s rodinou mala počas týždňa 1 celý deň alebo 2 poldni voľna. Linara FairCare venuje veľkú pozornosť tomu, aby všetky opatrovateľky mali primeraný pracovný čas, vrátane voľného času, aby mohli svoju prácu vykonávať riadne a efektívne. V prípade akýchkoľvek problémov alebo nepríjemností na pracovisku sa môžete kedykoľvek obrátiť na tím Linara FairCare, sme vám k dispozícii.

S akými klientmi sa pri práci stretávam?

Jednou z častých otázok, ktoré dostávame, je otázka: „Akých klientov stretnem pri práci samostatnej opatrovateľky?“. Odpoveď na túto otázku je určite zložitá, keďže klienti sú rôzni a každý je jedinečný. V dôsledku toho, keď pracujete ako nezávislý opatrovateľ, môžete sa stretnúť s klientmi, ktorí potrebujú viac starostlivosti a pozornosti, pričom existujú aj takí, ktorí potrebujú minimálnu starostlivosť. Je tiež dôležité poznamenať, že v závislosti od náročnosti samotnej práce závisí aj váš honorár. Ťažšia pozícia sa určite oplatí viac, kým tá, ktorá si nevyžaduje vašu neustálu starostlivosť a je jednoduchšia, vám prinesie nižší poplatok.

Linara FairCare má vlastnú klasifikáciu pozic, ktorá je veľmi dôležitá pri navrhovaní poplatkov rodinám. Pracoviská delíme do 3 úrovní na základe od úrovne starostlivosti, ktorú klient potrebuje. Do ľahších pozícií zaraďujeme väčšinou mobilný alebo pomocou palice pohybujáce klienty alebo prípady rané demencie alebo také keď niekto žije sám a potrebuje pomoc v domácnosti. Potom sú to stredne ťažké práce, kde je pacient inkontinentný a potrebuje nočnú starostlivosť (1-2x). Medzi náročné práce zaraďujeme všetky prípady, kde sú klienti dementní, kde potrebujú preloženie, sú inkontinentní a často potrebujú nočnú starostlivosť. Ako priamy sprostredkovateľ vám Linara FairCare ponúkne rôzne pracovné miesta, ale rozhodnutie o výbere pracovného usporiadania, ktoré vám najviac vyhovuje, robíte výlučne vy.

Práca v nemeckých rodinách

Prečo občianstvo EÚ?

Aby ste mohli pracovať ako samostatná opatrovateľka a byť poistená v Nemecku, podáme žiadosť o samostatnú činnosť, zaregistrujeme vás na daňovej správe a preberieme ďalšie administratívne formality. Postupujeme pri tom podľa právneho predpisu, ktorý sa vzťahuje len na občanov členských štátov Európskej únie. Preto, ak nemáte pas EÚ, nemôžeme vás podporiť vo vašej činnosti nezávislé opatrovateľky v Nemecku.

Čakanie na pracovisko

Je pre nás veľmi dôležité obsadiť voľné pracovné miesta v krátkom čase a k spokojnosti všetkých strán našej obchodnej spolupráce. Ako nezávislá opatrovateľka máte právo rozhodnúť sa, kedy ste pripravená na prácu, a to je jedna z dôležitých informácií, ktoré od vás pri uzatváraní spolupráce potrebujeme. Ak ste pracovne k dispozícii len o mesiac, rodina, ktorá potrebuje opateru v ďalšom týždni, vám nebude predstavená. Rovnako, ak máte pocit, že ste k dispozícii ihneď po podpise zmluvy, môžete prísť za rodinou v najbližších dňoch, ak sa naskytne príležitosť a dostaneme príslušnú poziciu.

Znalosť nemeckého jazyka hrá veľmi dôležitú rolu v procesu hľadania rodiny, preto ľudia s lepšími jazykovými znalosťami menej čakajú na pracovné ponuky. Majte na pamäti, že sa snažíme rešpektovať vaše pracovné kritériá a že na veľmi konkrétnu ponuku (presne špecifikované mesto, rodinná situácia, plat a trvanie) si budete musieť počkať o niečo dlhšie, ako keď nemáte určité pevné kritériá. V každom prípade nám môžete oznámiť svoju dostupnosť pre prácu telefonicky alebo sms, aby sme mali lepší prehľad a poskytli vám lepšiu službu sprostredkovania.

Cestovanie na pracovisko

Nie je dôvod báť sa cestovania! Naši kolegovia tým, že sa rozhodli pracovať v Nemecku, prijali aj fakt, že budú musieť na svoje pracovisko cestovať. V závislosti od miesta a dopravného prostriedku môže cesta trvať od 2 az 24 hodín. Je to dlho, ale hneď od začiatku robíme všetko preto, aby sme vám uľahčili cestu. Priamo s rodinou si dohodnete detaily vášho príchodu, stanicu, na ktorú prídete, aby vás rodina mohla stretnúť a dokonca aj presný čas.

Vopred ste informovaný aj o presnej adrese pracoviska a máte kontakt na rodinu. Rodina vás väčšinou osobne privíta na medzinárodnej stanici alebo zabezpečí sprievod či odvoz na pracovisko. Linara FairCare je tu aj pre vás, ak potrebujete ďalšie informácie alebo pomoc. Väčšina našich spolupracovníkov cestuje na pracovisko autobusom nemeckého prepravcu FlixBus, ktorého lístky sú cenovo veľmi dostupné, autobusy sú pohodlné a moderné. Ak si cestu podrobne naplánujete a prejdete procesom príchodu v rozhovore s Linara FairCare, cesta na pracovisko sa stane príjemným začiatkom nového zážitku!

Zdravotné poistenie

Čo robiť, ak ochoriete v práci? Vzhľadom na to, že dĺžka vašej práce je často niekoľko mesiacov, môže sa na vašom pracovisku stať, že budete musieť požiadať o lekársku pomoc. V Nemecku ste v spolupráci s Linara FairCare plne zdravotne poistený. Na základe skúseností, že mnohí lekári nepoznajú postup pri vyšetrovaní cudzích občanov EÚ, radi vás o tom budeme bližšie informovať.

V prípade akýchkoľvek zdravotných problémov informujte Linara FairCare o svojom zdravotnom stave. Vyhľadajte lekára vo vašej blízkosti, dohodnite si vyšetrenie, predložte občiansky preukaz alebo pas a kartičku poistenca lekárovi, ktorý vás bude čakať na vašom pracovisku. Potom začína vaše vyšetrenie alebo zdravotná služba, ktorú potrebujete.

Voľný čas v domácej starostlivosti

Využitie voľného času je dôležitou súčasťou pri práci opatrovateľky. Bez ohľadu na zaužívaný názov „24-hodinová starostlivosť“ by bolo nereálne očakávať, že opatrovateľka môže pracovať dlhodobo bez primeraného odpočinku. Ako nezávislá opatrovateľka v spolupráci s Linara FairCare vás čaká pracovný deň pozostávajúci z 8 aktívnych hodín práce. V závislosti od denného rytmu rodiny, pre ktorú pracujete, je možné, že jeden deň odpracujete 10 hodín a ďalší len 6. Po dohode s rodinou je väčšinou možné zorganizovať aj dlhšie voľné obdobie, napr. raňajky až večeru.

Majte na pamäti, že rodiny a ich potreby sú rôzne a možno budete musieť urobiť určité kompromisy. Veľkú pozornosť venujeme tomu, aby všetky naše opatrovateľky mali dostatok voľného času, aby si mohli oddýchnuť a relaxovať. Vyčerpaná a nervózná opatrovateľka nemôže dobre vykonávať svoju prácu a rodiny to ihned poznajú. V prípade akýchkoľvek otázok alebo nedorozumení neváhajte kontaktovať tím Linara FairCare!

Alergie a intolerancie v domácej starostlivosti

Všetci naši kolegovia môžu počas osobného rozhovoru očakávať, že sa ich spýtajú, či nemajú nejaké potravinové alergie alebo intolerancie. Dôvody sú celkom zrejmé: chceme sa postarať o to, aby ste boli na pracovisku chránení, spokojní a nebolo ohrozené vaše zdravie. Ak ste alergický alebo máte zdravotné problémy, dajte nám vedieť. Rovnako každé pracovisko ste vopred oboznámení a prípadné potravinové alergie a intolerancie v rodine sú vám vopred známe.

Veľmi malé percento našich klientov trpí alergiami alebo potrebuje kuchyňu na mieru z dôvodu intolerancie. Niektoré z najbežnejších alergénov sú peľ, orechy, zvieracie chlpy a niektoré lieky, zatiaľ čo mliečne výrobky, morské plody a výrobky obsahujúce lepok sú často spojené s intoleranciou. Alergie v tejto práci nerobia problém, ak sa k nim pristupuje opatrne a pozitívne, často s podporou rodinných lekárov. Výber potravín po dohode s rodinou, opatrnosť v každodenných situáciách a upozorňovanie na možné alergie zamestnancom Linara FairCare vám môže pomôcť k bezstarostnému a pohodlnému pobytu na vašom pracovisku.

Spolupráca s Linara FairCare

Prebiehajú zmluvy s Linara FairCare

Pri každej obchodnej spolupráci a každom legálnom zamestnaní, vrátane spolupráce s Linara FairCare, sa podpisujú obchodné zmluvy. V celom procese rozlišujeme zmluvu, ktorá je podpísaná s Linara FairCare a zmluvu, ktorá je prispôsobená každému z vašich pracovísk. Zmluva s Linara FairCare sa podpisuje raz pri osobnom rozhovore v jednej z našich kancelárií a je platná na dobu celej spolupráce. Zahŕňa vašu a našu obchodnú spoluprácu a spracovanie, ako aj vaše osobné a firemné údaje.

Zmluva, ktorú podpisujete na pracovisku, obsahuje informácie o vás, vašom príchode, informácie o klientovi a informácie o osobe, o ktorú sa staráte, ako aj vašu dennú mzdu, trvanie služby a úlohy, ktoré na pracovisku vykonávate. Naše zmluvy sú v dvoch jazykoch, sú oficiálne preložené, takže sa nemusíte báť, že podpíšete niečo, čomu nerozumiete. Každú položku z našich zmlúv Vám radi bližšie vysvetlíme!

Mužskí opatrovatelia

Môžu mužskí opatrovatelia spolupracovať s Linara FairCare? Samozrejme! Ošetrovateľská práca nie je vyhradená len pre ženy! Muži sa v tejto ušľachtilej práci často ocitnú. O spoluprácu majú často záujem vzdelaní opatrovatelia alebo muži s osobnou skúsenosťou so opatrovaniem o rodinných príslušníkov. My v Linara FairCare veríme, že nie je dôvod obmedzovať prácu len na ženy, a snažíme sa poskytnúť rovnaké príležitosti všetkým našim zainteresovaným stranám. Čo, žiaľ, nevieme ovplyvniť, sú preferencie klienta a ak klient spomenie, že do spolupráce pripadajú len ženy, musíme to rešpektovať. Rovnako muži sú prirodzene fyzicky silnejší a mužských opatrovateľov najčastejšie uprednostňujú rodiny, v ktorých je potrebné preniesť človeka a pomôcť s pohybom. Našich klientov je veľa a nie sú zriedkavé dopyty, ktoré hľadajú výlučne ženy alebo výlučne mužov. Kvôli domácim prácam si klienti často myslia, že ženy ich budú vykonávať lepšie, no početné spolupráce s mužskými opatrovateľmi dokázali, že aj muži môžu byť v tejto práci mimoriadne úspešní!

Ako navazat kontakt

Ak nás chcete kontaktovať, na našej oficiálnej stránke sú k dispozícii formuláre na vyplnenie, sme vám i k dispozícii e-mailom, cez Facebook a telefonicky. Môžete nás tiež navštíviť v našich kanceláriách v Berlíne a Bonne, kde získate všetky potrebné informácie a nadviazať spoluprácu, alebo kontaktovať niektorého z našich externých spolupracovníkov, ktorí pôsobia v Nemecku.

Snažíme sa udržiavať kontakty s našimi zainteresovanými opatrovateľkami, preto často po niekoľkých mesiacoch údaje aktualizujeme a preverujeme, či je ešte záujem o spoluprácu. Je pre nás veľmi dôležité, aby sme našim zainteresovaným opatrovateľom ponúkali tie najlepšie služby, ale na to potrebujeme vašu spätnú väzbu. Ak ste si zmenili telefónne číslo, email alebo máte záujem s nami spolupracovať, budeme vďační, ak nám to dáte vedieť. Rovnako, ak poznáte niekoho, kto má záujem o spoluprácu a prácu opatrovateľky, radi mu poradíme!

Platenie poplatkov

V spolupráci s Linara FairCare je váš dohodnutý a vopred známy poplatok zaplatený na bankové účty, aby vaša činnosť v Nemecku zostala úplne transparentná. Poplatok za odpracovaný mesiac dostanete na konci aktuálneho mesiaca, čo znamená, že so zárobkom sa zbavíte ešte pred dokončením práce! Platobným účtom môže byť váš účet v cudzej mene, ktorý používate na Slovensku, alebo si môžete založiť nemecký účet cez obchodnú adresu živnosti v Nemecku. Je len na vás, ktorú z ponúkaných možností si vyberiete a my zabezpečujeme, aby ste sa k svojim peniazom dostali bezstarostne a plnohodnotne z mesiaca na mesiac.

V prípade, že ste sa rozhodli založiť si účet v Nemecku, ponúkame vám pomoc v celom procese s renomovanou a bezpečnou nemeckou bankou, postaráme sa o ochranu vašej pošty a včasné preposielanie upozornení, aby ste mohli začať bezstarostne využívať služby, na ktoré máte nárok. Pamätajte! Všetky transakcie a účtenky v spolupráci s Linara FairCare sú zobrazené legálne a transparentne, čo je aj pre našu a vašu bezpečnosť.

Rozdiel medzi poplatkom a platom

Naši kandidáti často po prejavení záujmu o spoluprácu hovoria o svojom možnom zárobku v rámci platu, čo je právne nesprávny pojem. V prípade živnosti sa živnostenská mzda vyplácaná na účet nazýva poplatok. Vzhľadom na zvyk a pravidelnosť nazývať zárobok plat, naši zamestnanci vedia, ktorá otázka sa im kladie a môžu podľa toho odpovedať záujemcom, ale v našich zmluvách, dohodách s rodinami a vo všetkých právnych procesoch sa zárobky nezávislých opatrovateľov nazývajú poplatky .

Názov „plat pre opatrovateľku“ je možné použiť len v prípade, ak ste zamestnaný priamo vo firme ako opatrovateľ. V prípade remesiel nemáte šéfov, nepracujete vo firme a o svojom biznise rozhodujete sami. Trváme na správnom používaní mien, aby sme vás a seba ochránili pred možnými nepríjemnosťami. Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu o právnych podmienkach súvisiacich s vašou firmou, kontaktujte nás.