Česta pitanja

Redovito zaprimamo upite o djelatnosti samostalnih njegovatelja u Njemačkoj kao i o suradnji sa Linara FairCare. Na sljedećim su stranicama navedena ta najčešća pitanja kao i naši odgovori. Sabrali smo odgovore na najčešća pitanja iz područja „Očekivanja od njegovatelja“, „Rad u Njemačkim obiteljima“ i „Suradnja sa Linara FairCare“. Ukoliko imate dodatnih pitanja, možete se rado obratiti našem timu. Radujemo se Vašem pozivu ili E-mailu.