NOTE PRIVIND PROTECȚIA DATELOR

Linara FairCare ia foarte în serios protecția datelor dvs. cu caracter personal și respectă cu strictețe reglementările privind protecția datelor la colectarea, prelucrarea și utilizarea acestora, în special la Regulamentul general privind protecția datelor (GDPR) și la noua versiune a Legii federale privind protecția datelor (BDSG nou). Următoarea declarație explică modul în care garantăm protecția confidențialității și a drepturilor dvs. personale și vă informează în conformitate cu art. 13 GDPR despre tipul, sfera și scopul colectării și utilizării datelor cu caracter personal pe acest site web.

Protectia datelor cu caracter personal

1 Domeniu de aplicare și responsabilitate

Această declarație de protecție a datelor se aplică tuturor paginilor de internet Linara FairCare care fac trimitere la această declarație de protecție a datelor, indiferent de modul în care accesați sau utilizați aceste servicii, inclusiv accesul prin dispozitive mobile. Această declarație privind protecția datelor se aplică și conținutului Linara FairCare de pe site-urile partenere la care se face trimitere de la această declarație de protecție a datelor.

Responsabil conform art. 13 GDPR

Linara FairCare GmbH

Zur Kaserne 11

14947 Nuthe-Urstromtal, Germania

reprezentata de Ingmar Petermann si Prof. Dr. Arne Petermann

Declarația privind protecția datelor poate fi modificată de noi în orice moment prin publicarea versiunii modificate pe acest site web. Puteți găsi starea actuală a acestei declarații la sfârșitul acestei pagini.

2 Definițiile termenilor

Date personale

Conform articolului 4 GDPR, datele cu caracter personal reprezintă informații despre persoane fizice identificate.

În ceea ce privește vizitarea site-urilor web, trebuie presupus în special că „adresele IP” sau „cookie-urile” pot fi legate de o persoană.

Adrese IP

În principiu, nicio adresă IP completă a vizitatorilor site-ului web nu este stocată pe acest site web sau este ștearsă imediat după terminarea utilizării site-ului web (pentru excepții, a se vedea mai jos). La nivel de server web, aceasta se realizeaza astfel: în loc de adresa IP reală a utilizatorului din fișierul jurnal (jurnal de acces și jurnal de erori), adresa IP „127.0.0.1” (IPv4) sau „:: 1 "(IPv6) se salveaza. Nu este posibil să se stabilească o referință personală. Sistemul de gestionare a conținutului (CMS) utilizat aici salvează adresele IP în mod implicit (de exemplu, la trimiterea formularelor); cu toate acestea, datele sunt stocate numai într-o formă anonimizată în care ultimul octet (IPv4) sau hextet (IPv6) este înlocuit cu un 0.

Cookie-uri

Acest site web utilizează parțial cookie-uri. Cookie-urile sunt mici informații de text care sunt salvate ca fișier pe browserul dvs. de pe dispozitivul final. Cookie-urile nu sunt, în general, dăunătoare, dar sunt utilizate pentru a oferi funcționalitatea site-ului web, în ​​special pentru a recunoaște utilizatorii. Toate cookie-urile utilizate sunt setate prin intermediul domeniului „linara.de”.

3 Colectarea, prelucrarea și utilizarea datelor dvs. personale

Colectăm, prelucrăm și utilizăm datele dvs. personale în mod responsabil în orice moment și în strictă conformitate cu prevederile legale.

Datele cu caracter personal sunt înregistrate în special în urmatorul context:

 • o cerere de contact primita de la dvs. prin e-mail sau formular de contact,
 • o cerere de ofertă de la dvs. prin e-mail sau formular de contact,
 • o cerere de trimitere a materialului informativ prin poștă,,
 • transmiterea (electronică) a chestionarului nostru privind activitatea îngrijirii persoanelor varstnice.

În toate cazurile, datele dvs. vor fi utilizate numai pentru un scop specific și vor fi transmise companiilor partenere direct implicate numai dacă este necesar pentru inițierea sau furnizarea serviciului nostru. Luăm toate măsurile de securitate tehnice și organizaționale necesare pentru a vă proteja datele împotriva pierderii sau utilizării necorespunzătoare a acestora.

4 Drepturi ale persoanelor vizate

Dacă datele dvs. personale sunt prelucrate, sunteți o persoană vizată în sensul GDPR. Regulamentul acordă persoanelor vizate drepturi extinse cu privire la datele dvs., care sunt explicate mai jos:

Drepturile persoanelor afectate

Dreptul de a furniza informații

Puteți solicita confirmarea de catre persoana responsabila, că datele personale referitoare la dvs. sunt prelucrate de catre noi.

În acest caz, puteți solicita următoarele informații de la persoana responsabilă:

 • scopurile pentru care sunt prelucrate datele cu caracter personal;
 • categoriile de date cu caracter personal care sunt prelucrate;
 • destinatarii sau categoriile de destinatari cărora le-au fost dezvăluite sau le sunt încă dezvăluite datele personale referitoare la dvs.;
 • durata planificată stocării datelor dvs. personale sau, dacă nu sunt disponibile informații specifice, criteriile pentru determinarea duratei de stocare;
 • existența unui drept la corectarea sau ștergerea datelor dvs. personale, un drept de restricționare a prelucrării de către persoana responsabilă sau un drept de a obiecta la această prelucrare;
 • dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere;
 • toate informațiile disponibile despre originea datelor, dacă datele cu caracter personal nu aparțin persoanei vizate;
 • persoana este taxată;

Aveți dreptul de a solicita informații cu privire la transmiterea datelor dvs. personale către o țară terță sau către o organizație internațională. În acest context, puteți solicita să fiți informat cu privire la garanțiile corespunzătoare conform Art. 46 GDPR în legătură cu transmisian.

Dreptul la rectificare

 

Aveți dreptul la corectare și / sau completare față de persoana responsabilă, dacă datele personale prelucrate care vă privesc sunt incorecte sau incomplete. Persoana responsabilă trebuie să efectueze corectarea imediat.

Când prelucrați date în scopuri de cercetare științifică, istorică sau statistică:

Dreptul dvs. la corecție poate fi limitat în măsura în care este posibil ca realizarea scopurilor de cercetare sau statistice să fie imposibilă sau grav afectată, iar restricția este necesară pentru îndeplinirea scopurilor de cercetare sau statistice.

Dreptul la restricționarea prelucrării

 

Puteți solicita restricționarea prelucrării datelor dvs. cu caracter personal în următoarele condiții:

 • dacă contestați acuratețea datelor cu caracter personal care vă privesc pentru o perioadă de timp care ne permite să verificăm acuratețea datelor cu caracter personal,
 • prelucrarea este ilegală și refuzați să ștergeți datele cu caracter personal și solicitați în schimb restricționarea utilizării datelor cu caracter personal,
 • nu mai avem nevoie de datele dvs. cu caracter personal în scopul prelucrării, dar aveți nevoie de acestea pentru a afirma, exercita sau apăra revendicări legale,
 • dacă ați depus o obiecție la prelucrare în conformitate cu articolul 21 alineatul 1 GDPR și nu s-a stabilit încă dacă motivele legitime pentru colectarea datelor depășesc motivele dvs.

În cazul în care prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal a fost restricționată, aceste date - în afară de stocarea acestora - pot fi utilizate numai cu consimțământul dvs. sau pentru afirmarea, exercitarea sau apărarea revendicărilor legale, pentru a proteja drepturile altei persoane fizice sau juridice sau din motive de interes public.

Dacă restricția de procesare a fost restricționată în conformitate cu condițiile de mai sus, veți fi informat de către persoana responsabilă înainte ca restricția să fie ridicată.

Dreptul la anulare

Obligația de ștergere

Puteți solicita ștergerea imediată a datelor dvs. personale dacă se aplică unul dintre următoarele motive:

 • Datele personale referitoare la dvs. nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate sau prelucrate în alt mod;
 • Vă revocați consimțământul pe care sa bazat prelucrarea în conformitate cu art.6 alin. (1) lit. (a) sau art. 9 alin. (2) lit. (a) GDPR și nu există un alt temei legal pentru prelucrare;
 • Vă opuneți prelucrării în conformitate cu art. 21 alin.1 GDPR și nu există motive legitime imperative pentru prelucrare sau vă opuneți prelucrării în conformitate cu art. 21 alineatul 2 GDPR;
 • Datele personale care vă privesc au fost prelucrate ilegal;
 • Ștergerea datelor dvs. cu caracter personal este necesară pentru îndeplinirea unei obligații legale în temeiul dreptului aplicabil in UE sau al legislației statelor membre cărora le este supusă persoana responsabilă;
 • Datele personale referitoare la dvs. au fost colectate în legătură cu serviciile societății informaționale oferite în conformitate cu articolul 8 alineatul 1 GDPR;

Excepții

Dreptul la ștergere nu se aplica dacă este necesară prelucrarea datelor pentru:

 • exercitarea dreptului la libertatea de exprimare și informare,
 • îndeplinirea obligației legale care impune prelucrarea în conformitate cu legislația Uniunii Europene sau a statelor membre cărora le este supusă persoana responsabilă, sau să îndeplinească o sarcină care este de interes public sau în exercitarea autorității oficiale care a fost transferată persoanei responsabile,
 • din motive de interes public în domeniul sănătății publice în conformitate cu art. 9 alin. 2, lit.h și i și cu art. 9 alin. 3 GDPR,
 • în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare științifică sau istorică sau în scopuri statistice în conformitate cu art. 89 alin. 1 GDPR, în măsura în care dreptul menționat la secțiunea a) este de natură să realizeze obiectivele acestei prelucrări imposibil sau o afectează grav,
 • pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea revendicărilor legale.

Dreptul de a fi informat

Dacă ați revendicat dreptul la corectare, ștergere sau restricționare a prelucrării împotriva persoanei responsabile, persoana responsabilă este obligată să informeze toți destinatarii cărora li s-au dezvăluit datele dvs. personale, despre această corectare sau ștergere a datelor sau restricționarea prelucrării, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește a fi imposibil sau presupune un efort disproporționat.

Aveți dreptul de a fi informat cu privire la acești destinatari de către persoana responsabilă.

Dreptul la portabilitatea datelor

Aveți dreptul de a primi datele cu caracter personal care vă privesc, pe care le-ați furnizat persoanei responsabile, într-un format structurat, comun și care poate fi citit automat. De asemenea, aveți dreptul de a transfera aceste date către o altă persoană responsabilă, fără obstacole de la persoana responsabilă căreia i-au fost furnizate datele cu caracter personal, cu condiția ca

 • prelucrarea se bazează pe consimțământ în conformitate cu art. 6 alin. (1) lit. (a) GDPR sau art.9 alin. (2) lit. (a) GDPR, sau pe baza unui contract în conformitate cu art. 6 alin. (1) lit. (b) GDPR și
 • procesarea se efectuează utilizând proceduri automate.

În exercitarea acestui drept, puteti solicita ca datele dvs. personale să fie transmise direct de la o persoană responsabilă la alta, în măsura în care acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic. Acest lucru nu trebuie să afecteze libertățile și drepturile altor persoane.

Dreptul la portabilitatea datelor nu se aplică prelucrării datelor cu caracter personal care este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care este în interes public sau care are loc în exercitarea autorității oficiale care a fost transferată persoanei responsabile.

 

Dreptul de a obiecta

Aveți dreptul, din motive care decurg din situația dvs. particulară, să vă opuneți în orice moment prelucrării datelor dvs. personale, care se bazează pe art.6 alin. (1) lit. (e) sau (f) din GDPR; acest lucru se aplică și intocmirea unui profil pe baza acestor prevederi.

Persoana responsabilă nu va mai prelucra datele cu caracter personal care vă privesc decât dacă poate dovedi motive legitime imperioase pentru prelucrare care depășesc interesele, drepturile și libertățile dvs. sau prelucrarea servește pentru afirmarea, exercitarea sau apărarea revendicărilor legale.

Dacă datele cu caracter personal care vă privesc sunt prelucrate pentru a opera direct mail, aveți dreptul de a vă opune oricând la prelucrarea datelor cu caracter personal care vă privesc în scopul unei astfel de publicități; acest lucru se aplică și executarii unui profil în măsura în care este asociat cu o astfel de poștă directă.

Dacă vă opuneți prelucrării în scopuri de marketing direct, datele dvs. personale nu vor mai fi prelucrate în aceste scopuri.

Indiferent de Directiva 2002/58 / CE, aveți opțiunea, în legătură cu utilizarea serviciilor societății informaționale, să vă exercitați dreptul de opoziție prin intermediul unor proceduri automate în care sunt utilizate specificațiile tehnice.

Dreptul de a depune plângere la o autoritate de supraveghere

Fără a aduce atingere oricărei alte căi de atac administrative sau judiciare, aveți dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere, în special în statul membru al locului de reședință, la locul de muncă sau la locul presupusului încălcare, dacă sunteți de părerea că prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal încalcă GDPR.

Autoritatea de supraveghere la care a fost depusă plângerea îl informează pe reclamant cu privire la starea și rezultatele plângerii, inclusiv posibilitatea unei căi de atac judiciare conform art. 78 GDPR.

5. Utilizarea Google Analytics

Acest site web utilizează Google Analytics în modul de operare „Universal Analytics”, un serviciu de analiză web de la Google Inc., (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, SUA, „Google”). Datele, sesiunile și interacțiunile vizitatorilor site-ului web sunt înregistrate pe mai multe dispozitive și atribuite unui ID de utilizator pseudonim pentru a analiza activitățile utilizatorilor pe dispozitive pentru a îmbunătăți experiența utilizatorului și în scopuri de marketing.

Google Analytics folosește așa-numitele „cookie-uri”. Acestea sunt fișiere text care sunt stocate pe computerul dvs. pentru a atribui interacțiunile vizitatorilor ID-urilor de utilizator pseudonimizate. Informațiile generate de utilizarea cookie-urilor despre utilizarea dvs. de către acest site web sunt transmise serverelor Google din și din afara Europei și stocate acolo. Datorită așa-numitei „anonimizări IP” care este utilizată pe acest site web, adresa dvs. IP este de obicei scurtată de Google înainte de a fi transmisă. Adresa IP completă este transmisă numai către un server Google din SUA și scurtată acolo în cazuri excepționale. Adresa IP transmisă de browserul dvs. ca parte a Google Analytics nu va fi combinată cu alte date Google.

În numele operatorului acestui site web, Google va utiliza informațiile transmise pentru a evalua utilizarea acestui site web, pentru a compila rapoarte privind activitatea site-ului web și pentru a oferi operatorului site-ului web alte servicii legate de activitatea site-ului web și utilizarea internetului. Interesul nostru legitim pentru prelucrarea datelor stă în aceste scopuri. Baza legală pentru utilizarea Google Analytics este Secțiunea 15, Alin. 3 TMG sau Art.6, Alin.1, lit.f din GDPR. Datele trimise de noi și legate de cookie-uri, ID-uri de utilizator (de exemplu, ID de utilizator) sau ID-uri de publicitate sunt șterse automat după 14 luni. Ștergerea datelor a căror perioadă de păstrare a expirat are loc automat o dată pe lună. Puteți găsi mai multe informații despre condițiile de utilizare și protecția datelor la https://www.google.com/analytics/terms/de.html sau la https://policies.google.com/?hl=de.

Puteți preveni stocarea cookie-urilor prin setarea software-ului browserului în mod corespunzător. Puteți, de asemenea, să împiedicați Google să colecteze datele generate de cookie și să se refere la utilizarea site-ului dvs. web (inclusiv adresa dvs. IP) și să proceseze aceste date utilizând renunțarea furnizată de Google. Descărcați și instalați suplimentul pentru browser. Cookie-urile de renunțare împiedică colectarea viitoare a datelor dvs. atunci când vizitați acest site web. Pentru a preveni colectarea de către Universal Analytics pe diferite dispozitive, trebuie să efectuați renunțarea la toate sistemele utilizate.

Google Analytics Opt-Out für unsere Webseite
Durch das Klicken auf nachfolgenden Link wird ein Opt-Out-Cookie gesetzt, das die zukünftige Erfassung Ihrer Daten beim Besuch dieser Webseite verhindert. Derzeit werden Ihre Besuche in Google Analytics in anonymisierter Form erfasst. Wenn Sie hier klicken, wird das Opt-Out-Cookie für diese Webseite gesetzt: Google Analytics deaktivieren

Dând clic pe următorul link, este setat un cookie de renunțare care împiedică colectarea viitoare a datelor dvs. atunci când vizitați acest site web.

Vizionarea de catre dvs. a Google Analytics este înregistrata în mod anonim. Dacă faceți clic aici, cookie-ul de renunțare va fi setat pentru acest site web: Dezactivați Google Analytics

Pentru a preveni colectarea de către Universal Analytics pe diferite dispozitive, trebuie să efectuați renunțarea la toate sistemele utilizate.

6. Utilizarea Facebook

Folosim o prezență online în rețeaua socială Facebook Inc., 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, SUA, pentru a comunica cu utilizatorii, părțile interesate și clienții activi și pentru a putea furniza informații despre serviciile noastre Acolo. Dacă apelați sau vizitați rețeaua Facebook, se aplică legăturile comerciale și regulile de protecție a datelor de la Facebook. Vă procesăm datele în mod corespunzător, dacă comunicați cu noi în cadrul Facebook, de exemplu, scrieți postări pe prezența noastră online sau ne trimiteți mesaje directe.

Politica de confidențialitate Facebook

Scopul și domeniul de aplicare al colectării datelor și prelucrarea și utilizarea ulterioară acestora de către Facebook, precum și drepturile aferente și opțiunile de setare pentru a vă proteja confidențialitatea pot fi găsite în informațiile de protecție a datelor Facebook: https://www.facebook.com / despre / confidențialitate /.

Scutul de confidențialitate UE-SUA

Facebook este certificat în conformitate cu Acordul Privacy Shield și oferă astfel o garanție că va respecta legislația europeană privind protecția datelor.

Baza prelucrării datelor

Interactiunile sociale Facebook și pixelul Facebook sunt utilizate în interesul unei prezentări atrăgătoare a ofertelor noastre online și pentru a găsi ușor informațiile pe care le oferim pe pagina noastra. Acesta reprezintă un interes legitim în sensul art.6 alin.1 lit.f din GDPR.

Obiecție la colectarea datelor

Dacă nu doriți ca Facebook să colecteze date despre dvs. și să vă aloce vizita pe site-ul nostru în contul dvs. de utilizator Facebook, vă rugăm să vă deconectați de la contul dvs. de utilizator Facebook și să ștergeți cookie-urile.

Setări suplimentare și contradicții cu privire la utilizarea datelor în scopuri publicitare sunt posibile în cadrul setărilor profilului Facebook sau prin intermediul site-ului SUA aboutads.info sau al site-ului UE youronlinechoices.com. Setările sunt independente de platformă, adică sunt adoptate pentru toate dispozitivele, cum ar fi computerele desktop sau dispozitivele mobile.

Dacă nu sunteți membru Facebook, există încă posibilitatea ca Facebook să vă afle adresa IP și să o salveze. Potrivit Facebook, doar o adresă IP anonimă este salvată în Germania.

 

Comunicare prin Facebook Messenger

Folosim Facebook Messenger ca mijloc de comunicare suplimentar. Datele și conținutul comunicării sunt prelucrate prin intermediul serverelor din SUA. Facebook evaluează, de asemenea, metadatele comunicării în scopuri publicitare, dar nu și conținutul mesajelor.

Utilizarea incarcarilor (plug-in) sociale Facebook

Incarcarile rețelei sociale Facebook sunt integrate pe site-ul nostru. Le puteți recunoaște după sigla Facebook sau butonul „Apreciază” de pe site-ul nostru. Puteți găsi o prezentare generală a plug-in Facebook aici: http://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Când vizitați site-ul nostru web, este stabilită o conexiune directă între browserul dvs. și serverul Facebook prin intermediul incarcariii. Facebook primește informațiile despre care ați vizitat site-ul nostru cu adresa dvs. IP. Dacă faceți clic pe butonul „Apreciați” de pe Facebook în timp ce sunteți conectat la contul dvs. Facebook, puteți conecta conținutul paginilor noastre la profilul dvs. Facebook. Acest lucru permite Facebook să vă aloce vizita pe site-ul nostru în contul dvs. de utilizator. Am dori să subliniem că, în calitate de furnizor al paginilor, nu avem cunoștințe despre conținutul și sfera datelor transmise sau despre utilizarea lor de către Facebook.

Pixeli de acțiune a vizitatorilor de pe Facebook

Utilizăm „pixelul de acțiune al vizitatorilor” de pe Facebook pe site-ul nostru. Pixelii sunt elemente grafice mici care sunt încărcate automat atunci când este apelat un site web. Cu alte cuvinte, atunci când vizitați site-ul nostru web, pixelul Facebook creează o conexiune directă între browserul dvs. și serverul Facebook, ceea ce înseamnă că Facebook primește informațiile despre care ați vizitat site-ul nostru web cu adresa dvs. IP și că această vizită este alocată dvs. in contul de utilizator. Putem utiliza informațiile obținute în acest mod pentru a afișa reclame personalizate pe Facebook (reclame) vizitatorilor site-ului nostru web.

Cu ajutorul pixelului de acțiune al vizitatorilor, putem urmări și acțiunile vizitatorilor după ce au văzut sau au dat clic pe o reclamă Facebook de la noi. Acest lucru ne permite să înregistrăm eficiența anunțurilor Facebook în scopuri statistice și de cercetare de piață. Datele obținute în acest mod sunt anonime pentru noi, ceea ce înseamnă că nu avem cunoștințe despre conținutul datelor transmise și nu vedem datele personale ale vizitatorilor individuali. Cu toate acestea, aceste date sunt stocate și procesate de Facebook, despre care vă vom informa în funcție de nivelul nostru de cunoștințe. Facebook vă puteți conecta aceste informații la contul dvs. Facebook și, de asemenea, să le utilizați în scopuri proprii de publicitate, în conformitate cu instrucțiunile sale de utilizare a datelor.

Aveți opțiunea de a preveni activarea pixelului Facebook făcând clic pe acest buton de renunțare.

Facebook Tracking Opt-Out für unsere Webseite
Sie haben die Möglichkeit, die Aktivierung des Facebook-Pixels durch einen Klick auf den nachfolgenden Link zu verhindern. Derzeit werden Ihre Besuche von Facebook erfasst. Wenn Sie hier klicken, wird das Opt-Out-Cookie für diese Webseite gesetzt: Facebook Tracking deaktivieren

Cookie-ul de renunțare nu activează pixelul Facebook și Facebook nu poate colecta date de la dvs. în calitate de vizitator al site-ului nostru web. Deoarece această soluție se bazează pe utilizarea cookie-urilor, este necesar să efectuați renunțarea la fiecare browser și la fiecare dispozitiv pe care îl utilizați. Dacă resetați un browser sau ștergeți cookie-urile, este necesar să efectuați din nou acest pas. Prin renunțare, vă opuneți utilizării pixelului Facebook numai pe site-ul nostru web. Dacă vizitați alte site-uri web, va trebui să obiectați din nou.

7. E-mail și buletin informativ

Buletinele noastre informative sunt transmise prin „MailChimp”, o platformă de distribuție a buletinelor informative de la furnizorul american Rocket Science Group (LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE # 5000, Atlanta, GA 30308, SUA). MailChimp este certificat în conformitate cu acordul SUA-UE privind protecția datelor „Privacy Shield” și se angajează să respecte reglementările UE privind protecția datelor. Mai mult, am încheiat un contract pentru prelucrarea datelor de comandă (așa-numitul acord de prelucrare a datelor) cu MailChimp. Acesta este un contract prin care MailChimp se angajează să protejeze datele destinatarilor buletinului nostru informativ, să le prelucreze în numele nostru în conformitate cu reglementările MailChimp privind protecția datelor și, în special, să nu le transmită unor terțe părți. MailChimp este utilizat pe baza intereselor noastre legitime în conformitate cu art.6 alin. (1) lit. (f) GDPR și un contract de procesare a comenzilor în conformitate cu artt.28 alin. (3) teza 1 GDPR.

Astfel, vă informam despre conținutul buletinului nostru informativ, precum și despre procedurile de înregistrare, expediere și evaluare statistică, precum și despre drepturile dvs. de opoziție.

Abonându-vă la newsletter-ul nostru, declarați că sunteți de acord să îl primiți și la procedurile descrise pentru colectarea, stocarea și evaluarea datelor pe care le-ați furnizat.

Conținutul buletinului informativ

Trimitem buletine informative, e-mailuri și alte notificări electronice cu informații publicitare (în continuare „buletin informativ”) numai cu acordul destinatarului sau cu permisiunea legală. Buletinele noastre informative conțin, de exemplu, informații despre subiecte de sănătate și îngrijire, în special din domeniul îngrijirii la domiciliu pentru persoanele în vârstă și despre serviciu (așa-numita îngrijire 24 de ore). Aceasta poate include, în special, referințe la postări de blog, evenimente, servicii și oferte sau apariții online.

Înregistrare, date de conectare și înregistrare

Înregistrarea pentru newsletter-ul nostru are loc printr-o așa-numită procedură a consimtamantului prealabil explicit. Aceasta înseamnă că, după înregistrare, veți primi un e-mail prin care vi se va solicita confirmarea abonamentului privind buletinul informativ. Această confirmare este necesară pentru ca nimeni să nu se poată înregistra la buletinul nostru informativ cu o adresă de e-mail de la o terță parte.

Deci, dacă introduceți adresa dvs. de e-mail în formularul de înregistrare de pe site-ul nostru și trimiteți formularul, această adresă de e-mail va fi inițial stocată temporar de către furnizorul de servicii de corespondență MailChimp. Adresa de e-mail este salvată doar în scopul de a vă trimite

e-mailul cu dublă înscriere, în care vă puteți confirma înregistrarea la newsletter. Numai după ce ați confirmat adresa de e-mail, aceasta va fi stocată permanent la MailChimp până când vă dezabonați de la buletinul nostru informativ sau îl vom șterge.

Pentru a vă înregistra la buletinul nostru informativ, nu trebuie decât să introduceți adresa de e-mail. Opțional, vă rugăm să furnizați numele și prenumele dvs. și sexul dvs. Aceste informații sunt utilizate numai pentru a personaliza buletinul informativ, dar sunt stocate în MailChimp în acest scop.

Înregistrările pentru buletinul informativ sunt înregistrate de MailChimp pentru a putea dovedi procesul de înregistrare în conformitate cu cerințele legale conform Art. 7 GDPR. Aceasta include stocarea timpului de înregistrare și confirmare, precum și adresa IP. Modificările aduse datelor dvs. stocate la MailChimp sunt, de asemenea, înregistrate.

Analiză și analiză statistică

Buletinele informative conțin așa-numitul „web beacon”, adică un fișier de dimensiune pixel care este preluat de pe serverul MailChimp la deschiderea buletinului informativ. Ca parte a acestei recuperări, sunt colectate inițial informații tehnice, cum ar fi browserul utilizat (de exemplu, tipul de browser, setările de limbă etc.) și sistemul, adresa IP și ora recuperării de către abonat. Aceste date tehnice și informații despre comportamentul citirii pe baza locațiilor de recuperare (care pot fi determinate cu ajutorul adresei IP) sau a timpilor de acces sunt utilizate pentru a îmbunătăți tehnic oferta de buletin informativ.

MailChimp efectuează o geolocație bazată pe adresa de e-mail și folosește un „furnizor de servicii de geolocație” pentru a determina informații despre adresa IP (date de localizare și orice informații despre locație disponibile). Geolocalizarea se realizează atât la abonarea la newsletter, cât și la deschiderea e-mailurilor. Informații suplimentare pot fi găsite aici. În calitate de utilizatori ai MailChimp, nu avem nicio influență asupra geolocalizării.

Dacă MailChimp poate stabili limba pe care ați setat-o ​​din browserul dvs. atunci când vă abonați la buletinul informativ sau când apelați linkuri, aceste informații vor fi salvate în profilul dvs. Noi nu putem dezactiva nici această funcție.

Sondajele statistice includ, de asemenea, stabilirea dacă buletinele informative sunt deschise, când sunt deschise și ce link-uri au fost accesate. Din motive tehnice, aceste informații pot fi alocate destinatarilor individuali ai buletinului informativ. Întreaga informație despre abonați stocată în Mailchimp este exportată în scopuri de analiză și stocată pe serverul nostru din Germania. Aceste evaluări ne permit să recunoaștem obiceiurile de lectură ale abonaților și să ne adaptăm conținutul la aceștia sau să trimitem conținut diferit în funcție de interesele abonaților.

Adresele de e-mail ale destinatarilor buletinului nostru informativ, precum și celelalte date transmise opțional ale acestora, sunt stocate pe serverele MailChimp din SUA. MailChimp folosește aceste informații pentru a trimite și evalua buletinul informativ în numele nostru. Mai mult, conform propriilor informații, MailChimp poate utiliza aceste date pentru a-și optimiza sau îmbunătăți propriile servicii, de exemplu pentru optimizarea tehnică a expedierii și prezentării buletinului informativ sau în scopuri economice pentru a determina din ce țări provin destinatarii. Cu toate acestea, MailChimp nu folosește datele destinatarilor buletinului nostru informativ pentru a le scrie singuri sau pentru a transmite datele stocate unor terți.

Acces online și gestionarea datelor

Există cazuri în care direcționăm destinatarii buletinului informativ către site-urile web MailChimp. De exemplu, buletinele noastre informative conțin un link prin care abonații pot accesa buletinele informative online (de exemplu, dacă există probleme de afișare în programul de e-mail). În plus, destinatarii buletinului informativ își pot corecta ulterior datele, cum ar fi adresa de e-mail. Politica de confidențialitate a MailChimp este, de asemenea, disponibilă numai pe site-ul lor web.

În acest context, am dori să subliniem faptul că cookie-urile sunt utilizate pe site-urile web MailChimp și, astfel, datele personale sunt prelucrate de MailChimp, partenerii săi și furnizorii de servicii (de exemplu, Google Analytics). Nu avem nicio influență asupra acestei colectări de date. Informații suplimentare pot fi găsite în politica de confidențialitate a MailChimp.

Aveți opțiunea de a utiliza cookie-uri pentru a vă opune acestei colecții de date în scopuri publicitare pe următoarele site-uri web: site-ul SUA aboutads.info sau site-ul UE youronlinechoices.com. Setările sunt independente de platformă, adică sunt adoptate pentru toate dispozitivele, cum ar fi computerele desktop sau dispozitivele mobile.

Dezabonarea de la buletinul informativ

Vă puteți dezabona de la primirea buletinului informativ în orice moment, adică daca revocați consimțământul dat. În același timp, consimțământul dvs. pentru transmiterea acestuia prin MailChimp și analizele statistice expiră. Din păcate, o revocare separată a expediției sau a evaluării statistice nu este posibilă.

Veți găsi un link pentru a anula abonamentul la buletinul informativ la sfârșitul fiecărui newsletter. Alternativ, aveți opțiunea de a trimite revocarea dvs. prin e-mail la faircare@linara.de. Datele dvs. stocate de MailChimp vor fi șterse după dezabonare.

Baza prelucrării datelor

Prelucrarea datelor (implementarea anchetelor statistice, analizelor și înregistrării procesului de înregistrare se bazează pe art. 6 alin. 1 lit. a, 7 GDPR, precum și pe § 7 alin. Pot fi utilizate pentru a adapta mai bine buletinele informative viitoare la interesele dvs. Obiectivul nostru este să oferim un abonament la un buletin informativ ușor de utilizat și sigur, care să răspundă atât așteptărilor destinatarului, cât și intereselor noastre comerciale. Vă puteți revoca consimțământul în orice moment dezabonându-vă de la buletinul informativ. Legalitatea operațiunilor de prelucrare a datelor deja efectuate rămâne neafectat de revocar

8 Utilizarea asistenței Zendesk

Folosim platforma de asistență Zendesk pentru a comunica cu unele părți interesate și clienți, în special pentru conversațiile inițiate prin Facebook (Messenger). În acest scop, datele de contact și istoricul conversațiilor sunt înregistrate și stocate de Zendesk. Pentru prelucrarea datelor, Zendesk a acceptat contractual să respecte legislația aplicabilă a UE privind protecția datelor, în special GDPR. Informații detaliate despre punerea în aplicare a acestei obligații pot fi găsite în Zendesk - Informații juridice.

9. Caracterele din pagina web

Folosim Google Web Fonts pentru a afișa informații pe site-ul nostru in mod corect și atractiv vizual în toate browserele. Când pagina este apelată, fonturile web sunt transferate în memoria cache a browserului, astfel încât să poată fi utilizate în scopuri de afișare. Dacă browserul nu acceptă Google Web Fonts sau împiedică accesul, textul este afișat într-un font standard.

Nu sunt setate cookie-uri la încărcarea Fonturilor Google. Datele transmise în legătură cu vizualizarea paginii sunt trimise către domenii specifice resurselor, cum ar fi fonts.googleapis.com sau fonts.gstatic.com. Nu sunt asociate cu date care pot fi colectate sau utilizate în legătură cu utilizarea în paralel a serviciilor Google autentificate, cum ar fi Gmail. Google folosește aceste date pentru evaluarea agregată a utilizării fonturilor web, în ​​special pentru a determina popularitatea diferitelor biblioteci.

Puteți seta browserul astfel încât fonturile să nu fie încărcate de pe serverele Google (de exemplu, instalând programe de completare precum NoScript sau Ghostery pentru Firefox).

Informații despre condițiile de protecție a datelor din Google Webfonts sunt disponibile la: https: //developers.google.com/fonts/faq.

Informații generale despre protecția datelor sunt disponibile în Centrul de confidențialitate Google la: https://policies.google.com/privacy?hl=de-DE.

10. Legaturile către paginile de internet ale altor furnizori

Site-urile noastre web conțin legaturi (linkuri) către paginile altor furnizori. În acest moment, dorim să subliniem că această declarație de protecție a datelor se aplică exclusiv site-urilor web Linara FairCare GmbH. Nu avem nicio influență și nu verificăm dacă alți furnizori respectă reglementările aplicabile privind protecția datelor.

11. Responsabilul cu protecția datelor

Dacă aveți întrebări sau sugestii cu privire la tratarea datelor dvs. sau la exercitarea drepturilor persoanei vizate, puteți contacta responsabilul cu protecția datelor:

Datenschutzbeauftragter
Linara FairCare GmbH
Zur Kaserne 11
14947 Nuthe-Urstromtal
Deutschland


Fax:+49 30 - 627 39 67 - 20
E-Mail: datenschutz@linara.de