Моята почтена работа за гледане на възрастни хора в Германия.


Можете ли да си представите да обгрижвате или гледате възрастни и нуждаещи се от помощ хора в Германия?

Докато изпълнявате Вашата длъжност, Вие ще живеете при нуждаещото се от помощ лице и ще имате собствена стая. Ще се занимавате с домакинството и ще поемете социалното обгрижване и гледането.

Linara FairCare дава възможност за обгрижване и гледане на възрастни хора в домовете им в цяла Германия. Ние ще Ви посредничим за намиране на атрактивна работа за гледане на възрастни хора в Германия. Като Ваш надежден партньор ще Ви помогнем да намерите подходящо семейство и ще Ви съдействаме за организирането на Вашата дейност. Нашите служители имат дългогодишен опит в бранша и ще Ви консултират кoмпетентно.