Peti dio - Komunikacija s obitelji, jezična barijera

U petom dijelu intervjua pročitajte više o jezičnoj barijeri na radnom mjestu i kako tome pristupa naša njegovateljica.

Gospođa Katica

Linara FairCare: S obzirom da radite na njemačkom govornom području, u obitelji koja govori njemački, kako funkcionirate s obitelji po pitanju jezika?

Katica: Mogu reći da sam se i tu dobro snašla, no ne mogu reći da govorim puno njemačkog. Dosta sam i pokupila tu, oni mi dosta pomažu, susretljivi su, a puno pomaže i Google prevoditelj. Ja već znam što dolazi po rasporedu, znam što treba obaviti. Naučila sam dobro procijeniti situaciju pa mi to olakšava sve po pitanju komunikacije.

Linara FairCare: Koja Vam je jezična razina bila testirana, s obzirom da mi imamo i testiranje jezika u sklopu ulaska u suradnju?

Katica: Bila je A1/A2, dakle prijelazna razina. Osnove sam već znala, sada sam u obitelji naučila još više. Stalno učim i napredujem, najteže je krenuti.

U šestom dijelu intervjua pročitajte više o prosječnom radnom danu naše suradnice Katice na radnom mjestu u Njemačkoj.

Kratak prikaz cjelokupnog intervjua možete pronaći ovdje.