Možnosť zárobku

Ak sa rozhodnete stať sa samostatnou opatrovateľkou v spolupráci s Linara FairCare, informácie o možnosti zárobku sú veľmi dôležité. Na začiatok je dôležité vedieť, že nie všetci kandidáti majú rovnaký zárobkový potenciál. Zárobok vo veľkej miere závisí na kvalifikácii opatrovateľky a od očakávaní klienta, čo zdôrazňujeme vo všetkých oficiálnych popisoch práce. Radi by sme objasnili určité rozdiely a ponúkli odpoveď na otázku: Čo ovplyvňuje vaše zárobky?

Prvým kritériom sa zvyčajne berie úroveň znalosti nemeckého jazyka a druhým kritériom je náročnosť pozície. Z uvedeného možno usúdiť, že dve opatrovateľky s rozdielnou znalosťou nemeckého jazyka v tej istej rodine nebudú odmeňované rovnako. Rovnako človek, ktorý vie po nemecky lepšie, ale pracuje na ľahšom pracovisku a človek, ktorý vie po nemecky horšie, no je na zložitejšom pracovisku, môže byť v konečnom dôsledku za prácu odmeňovaný podobne.

Pri výpočte konečného poplatku sú zohľadnené všetky kombinácie, ktoré nie je možné vopred určiť. Keďže ste ako náš spolupracovník nezávislý, konečné rozhodnutie je vždy na vás. Vzhľadom na kvalifikáciu dostupného opatrovateľa a odhadovanú náročnosť pozície, Linara FairCare pošle klientovi návrh opatrovateľa. V prípade, že klient s návrhom súhlasí, je táto informácia postúpená opatrovateľke a po dohode za určitú dennú mzdu a dohode oboch strán je uzatvorená podrobná zmluva s informáciou, koľko rodina za celú službu zaplatí. Konečný honorár je uvedený v zmluve a nie je možné ho zistiť jednoduchou obhliadkou zákazky bez nahliadnutia do kvalifikácie konkrétnej osoby dostupnej na prácu. Ak sa počas celého procesu rodina rozhodne napríklad znížiť kritériá pre jazyk alebo sa opatrovateľka rozhodne prijať prácu za nižšiu cenu, umožňuje to sloboda, ktorú poskytuje nezávislý spôsob práce.

Tituly z nemeckého jazyka

ZÁKLADNÉ ZNALOSTI Pochopenie jednoduchých každodenných výrazov.
ROZŠÍRENÉ ZÁKLADNÉ ZNALOSTI Schopnosť komunikovať pomocou jednoduchej slovnej zásoby v známych situáciách.
DOBRÉ ZNALOSTI Porozumenie jasnej reči a schopnosť vyjadrovať sa v jednoduchých vetách.
VEĽMI DOBRÉ VEDOMOSTI Plynulá komunikácia.

Rozdelenie práce podľa náročnosťi pozície

JEDNODUCHŠIE skorá demencia, pohyblivosť s chodítkom alebo palicou, človek žije sám
STREDNÁ NÁROČNOSŤ inkontinencia, nočná starostlivosť (raz za noc), viac osôb v domácnosti
ŤAŽŠÍ demencia, nutný prevoz, inkontinencia, častejšia nočná starostlivosť

Honorár

Počiatočný poplatok pri ľahšej práci a slabšej nemčine v našej spolupráci začína od 1 350 € čistého zárobku, pričom každá úroveň náročnosti práce a/alebo nemecký jazyk navyšuje poplatok o cca 200 €, takže pri stredne ťažkej práci je približná odmena 1600-1800€ v čistom a pri ťažkej pozícii možno očakávať zhruba do 2200€ mesačne.

Upozorňujeme, že pozície s dvomi osobami vyžadujúcimi starostlivosť sú platené viac a poplatok sa dohaduje na základe potreby a posúdenia situácie.