Възможности за възнаграждение на болногледачите в Германия

Размерът на възнаграждението зависи от опита в грижите за възрастни хора, който се удостоверява със сертификати, дипломи или препоръки. То зависи и от нивото на немския език и нуждата от грижи. Тук трябва да се вземат предвид някои разлики, които ще изясним по-долу и които могат да окажат влияние върху възнаграждението.

Най-важните фактори обикновено са нивото на немския език и сложността на работата. Да предположим, че лице с по-добри познания по немски език поема по-лесни задачи, докато друго лице с по-слаби познания поема по-сложни задачи. В този случай и двамата могат да получат еднакво възнаграждение за усилията си.

Тъй като Вие като нашите сътрудници сте независими, крайното решение винаги е Ваше. Когато даваме препоръка на семейството за болногледач, ние вземаме предвид много фактори, включително квалификация и изисквания. Окончателното споразумение за условията на плащане, които са подробно описани в договора, зависи от съгласието на двете страни. Окончателната сума се посочва в договора и се основава на квалификацията на болногледача. Например, ако по време на процеса семейството реши да намали езиковите изисквания или болногледачът желае да работи на по-ниско възнаграждение, съществува свободата, която дава самостоятелната заетост.

Нива на владеене на немски език

Основни познания: Основни познания за прости изрази от ежедневието
Напреднали основни умения: Умение за общуване с прости думи в познати ситуации
Добри познания: Разбиране на ясен език и способност за изразяване с прости изречения
Много добри познания: Свободно общуване

Разделяме работните места на 3 нива в зависимост от нивото на грижа и подкрепа, което клиентът изисква:

По-лесни задачи: Ранна деменция, помощни средства за ходене като ролатори или бастуни, човек, който живее сам
Средна труност: Инконтиненция, нощни грижи (един път на вечер), повече хора в домакинството
Трудни: Деменция, необходимост от устен превод, инконтиненция, по-чести нощни грижи

За по-леки задачи и основни познания по немски език стартовата заплата е 1350 евро нето. Заплатата за всяка позиция се увеличава в зависимост от сложността на работата и езиковите умения. Като цяло се очаква заплата от около 1800 евро на месец.

Имайте предвид, че грижите за двама души ще доведат до по-висока заплата и ще се определят според конкретните изисквания и ситуации.