Sami si určte svoju budúcnosť

Vaše výhody

  • Sami si určíte, koľko zarobíte
  • Sami si určíte svoj pracovný čas, miesto výkonu práce a trvanie vašej úlohy
  • Vy rozhodujete, ktoré úlohy prevezmete a ktoré nie
  • Nemáte zamestnávateľa, ktorý vám dáva pokyny, napríklad ako dlho máte zostať s rodinou a aké úlohy máte robiť
  • Môžete pokračovať vo vzdelávaní a potom zarábať viac

Vaša zodpovednosť

  • Ako samostatne zárobkovo činná opatrovateľka máte vlastnú malú firmu
  • Vystavujú si napríklad vlastné účty a sami platia rodinám cestovné náklady
  • Samostatne zárobkovo činná osoba nesie finančnú zodpovednosť za svoju firmu a musí kalkulovať s možnými rizikami (napr. že cestovné náklady budú vyššie, ako sa očakávalo, alebo že zákazník chce znížiť sumu faktúry