Определете сами бъдещето си

Вашите предимства

  • Вие сами определяте размера на приходите си.
  • Вие определяте работното си време, работното си място и продължителността на задачата си.
  • Вие решавате кои задачи да поемете и кои не.
  • Нямате работодател, който да ви дава указания, например колко време трябва да останете в семейството и какви задачи трябва да изпълнявате.
  • Можете да продължите образованието си и да печелите повече

Вашата отговорност

  • Като независим болногледач имате свой собствен малък бизнес
  • Вие сами издавате фактури и заплащате пътните си разходи до семействата.
  • Самостоятелно заетите лица носят финансовата отговорност за своята дейност и трябва да отчитат възможните рискове (например, че пътните разходи се оказват по-високи от очакваното или че клиентът иска да намали сумата по фактурата).