Pracujte ako opatrovateľka v Nemecku

V Nemecku narastá potreba personálu, ktorý sa postará o starších ľudí a ľudí, ktorí potrebujú pomoc.Podľa spolkového ministerstva zdravotníctva v súčasnosti potrebuje starostlivosť približne 3,3 milióna ľudí. Toto číslo stále rastie v dôsledku starnutia populácie. Podľa prognóz bude do konca roku 2030 v Nemecku viac ako 4 milióny seniorov, ktorí budú potrebovať podporu.

Pre túto veľkú potrebu nie je v Nemecku dostatok ošetrovateľského personálu, ktorý by pokryl všetkých ľudí, ktorí potrebujú pomoc. Z tohto dôvodu sú pracovníci z krajín EÚ, najmä z krajín východnej Európy, dlhodobo využívaní na starostlivosť o seniorov. Podľa odborných odhadov je však až 90 % zamestnaných v domácej starostlivosti zamestnaných nelegálne, t. j. nemajú pracovnú zmluvu ani poistenie pre prípad úrazu či choroby.

Od zmeny zákona v roku 2004 majú občania z územia Európskej únie možnosť vykonávať v Nemecku samostatne zárobkovú činnosť. Máte možnosť otvoriť si živnosť v Nemecku, aby ste mohli pracovať ako samostatne zárobkovo činná opatrovateľka v Nemecku. Sami pri tom po konzultácii s klientom rozhodujú o tom, aké úlohy majú prevziať, ako aj o trvaní podporných úloh a výške ich odmeny. Keďže nie ste viazaní na zamestnávateľa, máte možnosť sami sa rozhodnúť, ktoré zamestnania chcete prijať.

Linara FairCare je nemecká spoločnosť, s ktorou môžete spolupracovať podľa tohto takzvaného „modelu samostatne zárobkovo činných osôb“. Pomôže vám otvoriť vaše podnikanie a podporí vás vo všetkých administratívnych záležitostiach a pri organizovaní vašich úloh. Okrem toho sme vám k dispozícii pre akékoľvek ďalšie otázky a problémy, ktoré sa môžu vyskytnúť.