Работа като болногледач в Германия?!

В Германия нуждата от персонал, който да се грижи за възрастни хора и хора, нуждаещи се от помощ, нараства; според Федералното министерство на здравеопазването понастоящем около 3,3 милиона души се нуждаят от грижи. Този брой продължава да нараства поради застаряването на населението. Според прогнозите до края на 2030 г. в Германия ще има повече от 4 милиона възрастни хора, които ще се нуждаят от помощ.

При това голямо търсене в Германия няма достатъчно медицински сестри, които да покрият нуждите на всички нуждаещи се от помощ. Поради тази причина от известно време за грижи за възрастни хора се използват работници от страни от ЕС, особено от Източна Европа. Според експертни оценки обаче до 90 % от работещите в сектора на домашните грижи са наети незаконно, т.е. нямат нито трудов договор, нито застраховка за случай на злополука или заболяване.

След промяна в закона през 2004 г. гражданите на Европейския съюз могат да работят като самостоятелно заети лица в Германия. Те имат възможност да открият фирма в Германия, за да работят като самостоятелно заети лица, полагащи грижи за възрастни хора в Германия. По този начин те сами решават, след консултация с клиентите, какви задачи да поемат, както и каква да бъде продължителността на грижите и размерът на възнаграждението им. Тъй като не сте обвързани с работодател, имате възможност сами да решавате кои задачи искате да поемате.

Linara FairCare е германска компания, в която можете да работите по така наречения "модел на самостоятелно заети лица". Той ви помага да откриете своята търговска дейност и ви подкрепя по всички административни въпроси, както и при организирането на вашите задачи. Освен това сме щастливи да ви помогнем с всякакви други въпроси или проблеми, които могат да възникнат.