Rozhovor s Borsne Reimann Ibolya z Maďarska

Ako ste sa rozhodli stať sa opatrovateľom starších ľudí v Nemecku a čo vás k tomuto rozhodnutiu viedlo?

Kvôli Corone som už nemohla vykonávať svoju prácu sprievodkyne a stalo sa, že som dostala prácu v oblasti starostlivosti o starších ľudí. (V Bavorsku)

Ako prekonávate prípadné jazykové alebo kultúrne bariéry pri kontakte s nemeckými pacientmi?

Jazykové alebo kultúrne bariéry pri interakcii s nemeckými pacientmi prekonávam ľahko vďaka svojmu rodinnému zázemiu. Keďže moji predkovia boli Dunajskí Švábi, nemám problémy s komunikáciou s pacientmi

Ktoré aspekty vašej práce v geriatrickej starostlivosti v Nemecku vám prinášajú najväčšie uspokojenie?

Najväčšie uspokojenie z mojej práce v geriatrickej starostlivosti v Nemecku mi prináša možnosť poskytovať komplexnú starostlivosť. Starám sa o svojich pacientov a pomáham im zlepšovať pohodu a kvalitu života, od každodenných úkonov, ako sú nákupy a varenie, až po osobnú starostlivosť.

S akými ťažkosťami sa stretávate pri starostlivosti o starších ľudí v Nemecku a ako tieto výzvy prekonávate?

Vďaka úzkej spolupráci s príbuznými, ako aj vďaka podpore tímu v spoločnosti, v ktorej pracujem, som vždy dokázala úspešne prekonať prípadné výzvy.

Aké tradície alebo zvláštnosti slovenskej kultúry sa snažíte zachovávať pri svojej každodennej práci v Nemecku?

Pri svojej každodennej práci v Nemecku sa snažím zachovávať určité tradície a osobitosti slovenskej kultúry. Dôležitým aspektom je moja láska k slovenskej kuchyni, ktorú rád začleňujem do svojej práce. Okrem toho sa k svojim pacientom vždy správam s typickou slovenskou prívetivosťou a empatiou, ktorá je hlboko zakorenená v mojej kultúre. To mi pomáha vytvárať srdečnú a podpornú atmosféru, v ktorej sa moji pacienti môžu cítiť príjemne a uvoľnene.

Aké spomienky z vašej profesionálnej práce so staršími ľuďmi v Nemecku vo vás zanechali najsilnejšie dojmy?

Silné rodinné väzby, úprimná ochota pomôcť a uznanie, ktoré mi bolo preukázané, vo mne zanechali z mojej profesionálnej práce so staršími ľuďmi v Nemecku mimoriadne silné dojmy.

Aké zaujímavé miesta navštevujete a čo zaujímavé ste videli vo svojom voľnom čase?

Počas mojej poslednej pracovnej fázy som mala veľmi málo voľného času na dovolenku. Napriek tomu sa mi podarilo dvakrát navštíviť mesto Kostnica na kultúrnych podujatiach.

Akú radu by ste dali tým, ktorí ešte len uvažujú o práci v oblasti starostlivosti o starších ľudí v Nemecku?

Tým, ktorí ešte len uvažujú o práci v oblasti starostlivosti o starších ľudí v Nemecku, by som chcela dať niekoľko rád, ktoré som získala z vlastnej skúsenosti.

Po prvé, kľúčom k úspechu je vytrvalosť. Práca so staršími ľuďmi môže byť náročná a často si vyžaduje trpezlivosť a vytrvalosť, aby sa naplnili potreby pacientov a prispôsobili sa rôznym situáciám.

Po druhé, dôležitým faktorom je tolerancia. V oblasti starostlivosti o starších ľudí sa stretávate s ľuďmi s rôznym zázemím, potrebami a osobnosťami.

A nakoniec, empatia je nevyhnutná. Schopnosť vžiť sa do situácie pacienta vám umožní lepšie pochopiť jeho potreby a primerane reagovať. Je dôležité vytvoriť empatickú a podpornú atmosféru, v ktorej sa pacienti cítia bezpečne a sú pochopení.

Aké sú vaše skúsenosti so spoluprácou s našou spoločnosťou?

Moje skúsenosti so spoluprácou s vašou spoločnosťou sú mimoriadne pozitívne. Za zmienku stojí najmä vynikajúca organizácia príchodu a odchodu.

Čím je podľa vás spolupráca s našou spoločnosťou pre vás dôležitá a jedinečná?

„Práca s vašou spoločnosťou je pre mňa dôležitá a jedinečná vďaka výraznej ústretovosti, efektívnej organizácii a tolerancii, ktorú som zažila. Som vám za to veľmi vďačná.