Самостоятелност в Германия

Sadina FairCare ще Ви съдейства при Вашата самостоятелна дейност като личен асистент.

Като самостоятелно зает/а Вие сте много по-гъвкав/а при Вашето планиране и имате много повече свобода за вземане на решения от назначен личен асистент.

Вашите предимства

  • Вие определяте размера на възнаграждението и преговаряте директно със семействата
  • Вие определяте Вашето работно време, Вашето работно място и продължителността на изпълнение на Вашата длъжност
  • Вие определяте кои задачи ще поемете и кои не
  • Вие нямате работодател, който дава указания, напр. колко дълго трябва да останете в семейството и какви задачи трябва да изпълнявате
  • Вие можете да повишите своята квалификация и след това да печелите повече

Вашата отговорност

  • Като самостоятелен личен асистент имате своя собствена малка фирма
  • Издавате напр. собствени фактури и заплащате сами пътните разходи до семействата
  • Като самостоятелно заето лице носите финансова отговорност за Вашата фирма и трябва да имате предвид евентуалните рискове (напр. че пътните разноски са по-високи от очакваното или че някой клиент иска да намали сумата, която дължи по фактура)

Sadina FairCare е Вашият компетентен партньор за дейността Ви в Германия. Нашите услуги ще Ви помогнат за цялостната организация.