Нашите услуги

Ако ни възложите, ние ще Ви предложим обширен пакет от услуги за сигурна дейност като самостоятелен личен асистент в Германия.

Обзор на нашите услуги

  • Търсене на подходящи семейства за Вас
  • Активно съдействие по време на целия процес на посредничество
  • Помощ при организацията на пътуването
  • Поемане на данъчната регистрация в данъчната служба в Германия
  • Поемане на регистрацията на стопанска дейност в Германия
  • Съдействие при счетоводния отчет, инкасирането и съдебното производство за отправяне на предупреждение
  • Постоянно лице за контакти на разположение и в събота и неделя, и в празничните дни
  • Възможности за повишаване на квалификацията, напр. в областта на обгрижването при деменция

Нашето обещание

При всички желания и въпроси във връзка с Вашата дейност като личен асистент ние ще бъдем винаги Вашият компетентен партньор за контакти и ще намираме решение за Вас.