Дневна книга: Грижи в домашна Обстановка

Тази дневна книга дава изглед на обгрижването в домашна обстановка. Информацията се базира на записките на болногледачи, които с подкрепата на Linara FairCare са работили при немски семейства. Тук не се описва конкретен случай, а различи впечатления и опити, които са резюмирани заедно, какво впечатление от дейността като болногледач имат.

Ден 1: Пристигане при семейството

Пристигане в Германия, описание на пътуването и започване на работа като болногледач в сътрудничество с Линара.

Ден 3: Разбиране на работата

Пристъпване към работата като болногледач в Германия, изисквания и професионална подкрепа от други участници

Ден 8: Възможности за заплащане

Колко е високо заплащането на самоосигуряващ се болногледач в сътрудничество с Линара?

Ден 16: Болногледач: работа за силни и свободни жени

Какви възможности предлагат „зрелите жени“  чрез работата за обгрижване в Германия?

Ден 21: Моят типичен ден

Как изглежда един работен ден на една типична медицинска сестра в сътрудничество с Linara FairCare и описание на позицията?

Ден 28: Възможност за едно по-добро бъдеще

Разликите в отношенията със „зрели жени“ в обществото, не само при обгрижващата работа

Ден 34: Свободният ден

Как един болногледач прекарва свободният си ден в Германия

Ден 40: Немските методи на обучение

Как се различава немският манталитет от българския

Ден 46: В шоколада се крие решение

Малките неща влияят много на качеството на работата в Германия, понякога дори стига малко шоколад.

Ден 51: Рожденият ден на дъщеря ми и аз не съм при нея

Раздялата от семейството на болногледача в Германия е трудна, особено за рождните дни на семейството.

Ден 58 – Качества на добър болногледач

Какви качества трябва да притежава един добър болногледач за работа с възрастни хора в Германия?

Опит- Защо да отворите малка частна фирма в Германия като социален асистент?

Опитът с отварянето на малка частна фирма в Германия и какви предимства има, да си самоосигуряващ се.